TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT

Địa chỉ : Số 75C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phước Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thoại : 0583 512 341

Email : c3ntthuat@khanhhoa.edu.vn

Website :ntthuat.edu.vn