Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017


 THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG: Từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7.

thaydoinguyenvong

1. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến: Được áp dụng đối với trường hợp thí sinh chỉ thay đổi nguyện vọng (tên ngành, tên trường cũng như thứ tự ưu tiên nguyện vọng). Không có đăng ký tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi.

- Thí sinh đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ bằng tài khoản nhà trường đã cung cấp cho thí sinh. Sau đó thực hiện điều chỉnh nguyện vọng.

- Thí sinh quên mật khẩu đăng nhập có thể lấy lại theo cách sau: Bấm vào quên mật khẩu để hệ thống báo lại mật khẩu qua Email của mình. Nếu thí sinh không có email hoặc email bị sai thì liên hệ thầy Lầu: 0979.909.977 để cấp lại mật khẩu.

* Lưu ý: Từ ngày 09/7 đến ngày 11/7 hệ thống sẽ mở để thí sinh làm quen với việc điều chỉnh đăng ký trực tuyến, thời gian này hệ thống chạy thử nghiệm và hệ thống sẽ xóa những thay đổi nguyện vọng của thí sinh khi đăng ký trong thời gian này. Vì vậy: Nếu thí sinh đăng nhập vào hệ thống và thay đổi điều chỉnh vào thời gian thử nghiệm từ ngày 09/7 đến 11/7 thì ngày 15/7 bắt buộc thí sinh phải vào hệ thống đăng ký chính thức lại.

2. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng:

- Nếu thí sinh điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi thì phải làm phiếu điều chỉnh theo mẫu, sau đó nộp lại cho Điểm thu nhận hồ sơ và đóng phí đối với số nguyện vọng tăng thêm.

- Mẫu Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017 thí sinh có thể download tại đây: http://ntthuat.edu.vn/images/file/Phieudieuchinhnguyenvong.doc

top