Thông báo phát giấy báo điểm xét tuyển Cao đẳng - Đại học năm 2015


Hiện nay, nhà trường đã nhận Giấy báo điểm (dùng để xét tuyển sinh Cao đẳng, Đại học) từ Trường Đại học Nha Trang. Đề nghị những học sinh đăng ký thi cụm Đại học - Cao đẳng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 đến trường để nhận. Nhà trường tổ chức phát trong 2 ngày 30/7 và 01/8.

top