Thông báo nhận đơn xin phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia 2015


Căn cứ kế hoạch kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trường THPT Nguyễn Thiện Thuật thông báo nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2015 cụ thể như sau:

            1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Trước ngày 30/7/2015.

            2. Địa điểm: Văn phòng – Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật

            3. Đơn xin phúc khảo thí sinh nhận tại Văn phòng trường hoặc tải tại đây: đơn xin phúc khảo

top